Inzicht door overzicht met Thuis administratie

Het wordt tijd dat ik mijn postvakje opruim en alle belangrijke papieren in de mappen opberg. Ik stel het altijd uit tot het laatste moment. Maar als ik het eenmaal heb gedaan voel ik me opgeruimd, gestructureerd en heb ik weer overzicht! Hoe zal het zijn voor mensen die het overzicht over hun administratie compleet zijn verloren? Die brieven en rekeningen ongeopend in de kast leggen? Die niet weten waar ze moeten beginnen om hun administratie op orde te krijgen en houden? Of die door gebrek aan geld continue stress ervaren?

Thuisadministratie
In het hele land zijn er Thuisadministratie projecten waar vrijwilligers worden ingezet om mensen thuis te helpen met hun administratie. Alle thuisadministratie initiatieven in Nederland worden door het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie ondersteund met trainingen en advies. Er zijn projecten speciaal voor ouderen, of voor alle leeftijden. Thuisadministratie projecten zijn bedoeld voor mensen die hun financiële administratie niet (meer) zelf kunnen ordenen en die niemand om zich heen hebben, die hen daarbij ondersteunt. Het doel van Thuisadministratie is om iemand op weg te helpen om de grip weer terug te krijgen, te voorkomen dat iemand (verder) in de schulden komt en te zorgen dat iemand inzicht krijgt in het aanvragen van financiële regelingen.

Het draait om ‘inzicht door overzicht’, want zo gauw de inkomsten en uitgaven op een rij staan, wordt zichtbaar of mensen een beroep kunnen doen op voorzieningen en/of extra inkomsten. Als er meer geld uitgaat dan er binnenkomt is het belangrijk te bekijken waaraan minder kan worden uitgegeven en hoe verwachtingen kunnen worden bijgesteld. Ook wordt duidelijk of er nog rekeningen betaald moeten worden en of er sprake is van schulden. Hulp in de vorm van Thuisadministratie voorkomt dat mensen verder afglijden en terecht komen in de schuldhulpverlening. Na de korte of langdurige hulp van de vrijwilliger kan men de eigen administratie weer zelfstandig bijhouden.

Arme ouderen
Uit het Armoedesignalement 2013 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 87.000 65-plussers onder de armoede grens leven. Dat aantal komt overeen met 3,2% van alle ouderen. Dat is fors lager dan de 10% van de gehele bevolking die onder de armoedegrens leeft. Dit komt door onze AOW. Met alleen een volledige AOW leef je al boven de armoedegrens. Dit neemt niet weg dat het erg moeilijk is om rond te komen met alleen een AOW. Door huurverhoging, stijging van zorgkosten en bezuinigingen op gratis of voordelige voorzieningen voor ouderen nemen de kosten van levensonderhoud meer toe dan de inkomsten van de AOW.

Armoede en papierwerk
In het boek ‘Schaarste’ schrijft Eldar Shafir hoe gebrek aan tijd en geld invloed heeft op gedrag. Door gebrek aan geld verdwijnt het langetermijnperspectief. Er is continue stress. Van armoede kan je niet vrij nemen. Je hoofd is vol, er is geen ‘bandbreedte’ meer om informatie op te nemen. Scholing is dan ook niet voldoende. Arme mensen nemen de informatie niet op en maken daarom te weinig gebruik van de regelingen die voor hen in het leven zijn geroepen. Volgens Safir is de oplossing: helpen met het papierwerk. Deze mensen hebben hulp nodig om hun bandbreedte te managen en te vergroten (Interview met Eldar Shafir in de Correspondent). Thuisadministratie dus!

Wilt u een thuisadministratie project opzetten in de buurt of u aanmelden als vrijwilliger, neem contact op te nemen met het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie.

Wat zijn uw ervaringen met ouderen en administratie?

Jansje van Middendorp schrijft over actuele ontwikkelingen binnen de ouderenzorg en projecten gericht op ouderen. Neem contact op.

Wat kunnen we van je leren?

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s