What’s in a name?

Deze maand verscheen de eHealthmonitor 2014 van Nictiz en Nivel, getiteld ‘Op naar meerwaarde!’ Eerder dit jaar, in juni, verscheen de Kamerbrief van minister Edith Schippers, getiteld ‘E-health en zorgverbetering’. Beide […]

Advertenties
Lees Artikel →

Draagvlak medewerkers en stake holders cruciaal bij innovaties

Niet alle implementatietrajecten zijn succesvol. Nieuwe e-Health toepassingen slaan niet aan, bloeden dood, of leiden niet tot opschaling. En dat heeft meestal met communicatie te maken. Dat wil zeggen: met […]

Advertenties
Lees Artikel →

Het geheim van e-health is… een worsteling!

Effectieve implementatie van digitale zorg blijft lastig volgens Renske Visser, al vanaf 2003 bezig met de introductie en implementatie van e-health binnen GGZ-instelling Altrecht. Er is geen sleutel tot succes, […]

Advertenties
Lees Artikel →

Beeldzorg, zorg-op-afstand, domotica: het wil maar niet zomeren!

In dit vierde en laatste blog over ouderen en internet aandacht voor zorg-op-afstand, ook wel videocommunicatie, beeldbellen, telezorg, ehealth of beeldzorg genoemd. Voor mensen buiten de zorg: vergelijk het met […]

Advertenties
Lees Artikel →

De toekomst van de zorgsector

Afgelopen maandag bevond ik me met vele anderen op het congres van In voor Zorg. De langdurige zorg, nieuwe woonvormen, de kanteling, de dementieketen kwamen allemaal langs. Enkele jaren geleden […]

Advertenties
Lees Artikel →

Applicaties maken tabletgebruik voor ouderen eenvoudig

Ouderen en internet: een vruchtbare, edoch soms moeizame combinatie. Vruchtbaar, omdat internetgebruik ouderen meer zelfredzaam en minder eenzaam maakt. Moeizaam omdat veel ouderen nog steeds niets willen weten van het […]

Advertenties
Lees Artikel →

Ouderen langer zelfstandig dankzij tablet

Zes op de tien ouderen tussen de 65 en 75 jaar zit al op internet. Vier op de tien dus niet. Ook de groeiende groep 75+ers lijkt de aansluiting op […]

Advertenties
Lees Artikel →